Xov Xwm Thoob Ntuj /      World News | ZOO TSWV ZOV YAJ, HMOOB, HMONG, HMONG CATHOLIC
        
 

 

 


 

Xov Xwm Thoob Ntuj /      World News

Sep
28/17
TXIV PLIG NYIAJ POV LUB NPE CIAJ SIA

TP&Paj

Ua ntej Txiv Plig Nyiaj Pov yuav ncaim peb mus, nws tau tuaj xyuas wb nyob Sheboygan. Nws thov kom wb tsim tsa ib lub Koom Haum los tuav nws cov txuj ci thiab nws txoj kev hlub rau peb haiv Hmoob. Nws tau nrog Hmoob nyob 50 tawm xyoo, nws coj kev ntseeg tuaj rau Hmoob, tab sis nws tsis tau yuam kom Hmoob yuav tsum ntseeg Yes Xus xwb xwb thiaj zoo. Nws cia Hmoob mam li txiav txim siab, Hmoob mam li ntseeg Hmoob, Hmoob thiaj li ntseeg ruaj, ntseeg tseeb thiab Hmoob thiaj li tau txais txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj ua Hmoob tug. Nws tsim tus Ntawv Hmoob Thoob Teb rau Hmoob kawm, rau Hmoob sau khaws Hmoob tej txuj ci tseg. Nws paub zoo hais tias nws yog ib tug Txiv Plig, nws txoj hauj lwm yog tshaj Tswv Ntuj Lus, coj Tswv Ntuj lub Moo Zoo mus kom thoob qab ntuj khwb. Tab sis, nws tsis hem kom Hmoob yuav tsum ntseeg Yes Xus xwb thiaj tag. Nws yeej paub zoo tias, tab txawm Hmoob tsis tau los ntseeg Yes Xus los, muaj ib cov Hmoob coj lub siab zoo, siab ntshiab, thiab ua haum Tswv Ntuj siab nyiam.

(more…)

Sep
26/17
Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib mus tsham As Mes Lis Kas teb.

_DSC8715

Hnub tim 16 lub 6 hli txog hnub tim 17 lub 7 hli 2017, Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib tau mus tsham cov kwv tij Hmoob nyob As Mes Lis Kas teb. Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan ua tus tos txais nkawd mus koom lub thaj txi Ntuj tsa 17 tus tim khawv nyob hauv lub nroog Siant Loui, xeev Illinnoi. Nyob hauv 17 tus tim khawv ntawd, puav leej yog cov tim khawv tau tuag nyob Los Tsuas teb. Nyob hauv 17 tus tim khawv, mas muaj ib tug yog Hmoob : xws li yog Xib Hwb Paj Lug Thoj Xyooj. Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib nkawd tau nrog Txhiaj Vwj Yaj thiab Paj Vaj nkawd nyob ntau hnub hauv nroog Sheboygan, xeev Wisconsin.

(more…)

Sep
19/17
Xib Hwb Thoj Xyooj Lub Neej ua tub tshaj Ntuj lus Xyoo 1941 – 1960

PaulThojXyooj_catechist

Vas Tis Kas tsa Xib hwb thoj xyooj

ua tim khawv.

Xib Hwb Thoj Xyooj

Lub Neej ua tub tshaj Ntuj lus

Xyoo 1941 – 1960

(Thoj Xyooj 1941-1960)

2 tug neeg txhais Thoj Xyooj lub neej yog :

 Paj V. Yaj, thiab Txhiaj Vwj Yaj, nyob USA teb.

 

Xib Hwb Thoj Xyooj yug los nyob lub zos Roob Nyuj Qus (Kiukatiam), hauv lub xeev Louang Phabang, Los Tsuas teb. Lub zos Roob Nyuj Qus nyob tsis deb ntawm txoj kev mus rau Xeev Khuam (Xiengkhouang). Thawj tus neeg mus tshaj Ntuj Lus nyob lub zos ntawd, yog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob hauv lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus O.M.I. Txiv Plig Nyiaj Pov tau nyob Roob Nyuj Qus txij xyoo 1949 mus txog xyoo 1958. (more…)

Sep
19/17
Txiv Plig Ongart (Fr. June Ongart).

IMG20160920133231_resized_20170919_010600929

Nyob zoo kwv tij Hmoob ntseeg sawv daws ! Zoo siab ntau uas kuv tau tuaj ntsib nej sawv daws nyob rau hauv no. Kuv lub npe hu ua Oos Am Khes Xaws. Kuv yog ib tug Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum OMI. Kuv yog haiv neeg Pas Kas Yos. Kuv yug los nyob hauv ib lub zos me me nyob pem toj siab hauv lub xeev Tseej Maim, nyob Thaib teb. Kuv pog thiab kuv yawg kuj puav leej yog neeg Pas Kas Yos. Kuv txiv lawv muaj 3 kwv tij thiab ib tug muam. Kuv txiv ib tug kwv kuj tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj nyob hauv lub Koom Haum Xas Les Xias. (more…)

Aug
24/17
Nco Ntsoov Txog Txiv Plig Neej Vaj.

NCO NTSOOV TXOG TXIV PLIG NEEJ VAJ

Cov kwv tij phooj ywTP NeejVaj7g hmov thiab tshua, nyob hauv lub zos POOS  MEES ( uas  nyob, hauv Fab Kis teb ) mas, peb tau hnov tias hnub tim 20 lub 6 hlis Txiv Plig Neej Vaj, uas nws twb muaj hnub nyoog 93 xyoo rau xyoo no, nws tau tas sim neej lawm. Peb tsoom  ntseeg tu siab kawg, uas ib tug Txiv Plig Fab Kis uas muaj lub npe hu Txiv Plig Les Nes, los yog Txiv Plig Neej Vaj, uas nws tau xa Tswv Ntuj lub Moo Zoo tuaj rau peb tsoom Hmoob thiab hlub peb Haiv Hmoob kawg, nws tau tso peb tseg lawm. Ua li txog lub caij peb ua cov kab ke pam tuag, mas thawj pab neeg uas nrog peb koom siab koom ntsws sib sau ua cov kab ke xa plig kuj yog Txiv Plig Neej Vaj cov kwv tij txheeb ze thiab nws cov swm neeg. Lawv muaj tag nrho yog 7 leej. Thaj tsam lawv nyob kuj deb ntawm POOS  MEES uas yog qhov chaw peb nyob kwv yees  300 Kis los mev.

 

(more…)Page 1 of 2712345...1020...Last »


 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.