Sep
26/17
Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib mus tsham As Mes Lis Kas teb.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 26 September 2017 10:06

_DSC8715

Hnub tim 16 lub 6 hli txog hnub tim 17 lub 7 hli 2017, Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib tau mus tsham cov kwv tij Hmoob nyob As Mes Lis Kas teb. Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan ua tus tos txais nkawd mus koom lub thaj txi Ntuj tsa 17 tus tim khawv nyob hauv lub nroog Siant Loui, xeev Illinnoi. Nyob hauv 17 tus tim khawv ntawd, puav leej yog cov tim khawv tau tuag nyob Los Tsuas teb. Nyob hauv 17 tus tim khawv, mas muaj ib tug yog Hmoob : xws li yog Xib Hwb Paj Lug Thoj Xyooj. Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib nkawd tau nrog Txhiaj Vwj Yaj thiab Paj Vaj nkawd nyob ntau hnub hauv nroog Sheboygan, xeev Wisconsin.

Hnub tim 23 lub 6 hli, nkawd mus txog rau lub nroog Denver, xeev Colorado uas muaj ib pawg ntseeg tsis coob pes tsawg. Muaj Vaj Lis Tsab tsev neeg tos txais nkawd. Cov ntseeg tos txais nkawd zoo, sawv daws sib koom ua ib thaj txi Ntuj ua ke thiab noj ib pluag mov ua kev zoo siab. Hauv lub nroog Denver, mas muaj Xib Hwb Thoj Lauj thiab Xib Hwb Vaj Lis nkawd coj cov neeg ntseeg. Dhau ntawd, Txiv Plig thiab Lis Maib nkawd sib ncaim. Ces Lis Maib mus rau San Diego, uas nyob hauv lub xeev California. Hos Txiv Plig June Ongart mus rau lub xeev Tennesee thiab lub xeev Florida. Txiv Plig mus tsham cov neeg Nyab Laj uas lawv yog ib co neeg ntseeg. Vim lub caij cov neeg ntseeg Nyab Laj lawv raug hiam nyob Nyab Laj teb thiab khiav los rau Thaib teb, mas Txiv Plig June Ongart tau muaj feem cuam nrog lub Leej Haum Kuj saib xyuas lawv ib ntus, ces muaj cov neeg ntseeg Nyab Laj paub Txiv Plig June Ongart zoo thiab lawv xav ntsib Txiv Plig. Lub lis piam kawg, Txiv Plig thiab Lis Maib nkawd tau mus txog lub nroog Wausau thiab pw 2 hmos nyob hauv Tswv Choj Lauj tsev. Hnub Chiv, Txiv Plig thiab Lis Maib nkawd kuj tau nrog cov neeg ntseeg sib koom ua thaj txi Ntuj ua ke. Ces hnub tom qab, nkawd thiaj sawv kev mus txog lub nroog Saint Paul, uas nyob hauv lub xeev Minnesota. Muaj Txwj Kum Lis tsev neeg tos txais Txiv Plig thiab Lis Maib nkawd. Kev mus tsham As Mes Lis Kas teb zaum no, Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib nkawd tau ntsib cov kwv tij Hmoob ntseeg thiab tsis ntseeg coob leej. Sawv daws zoo siab uas tau sib ntsib thiab sib fim. Thov ua sawv daws tsaug ntau ntau uas tau tos txais Txiv Plig June Ongart thiab Lis Maib nkawd zoo. Thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau nej txhua leej txhua tus !
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.