Sep
19/17
Txiv Plig Ongart (Fr. June Ongart).
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 19 September 2017 05:52

IMG20160920133231_resized_20170919_010600929

Nyob zoo kwv tij Hmoob ntseeg sawv daws ! Zoo siab ntau uas kuv tau tuaj ntsib nej sawv daws nyob rau hauv no. Kuv lub npe hu ua Oos Am Khes Xaws. Kuv yog ib tug Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum OMI. Kuv yog haiv neeg Pas Kas Yos. Kuv yug los nyob hauv ib lub zos me me nyob pem toj siab hauv lub xeev Tseej Maim, nyob Thaib teb. Kuv pog thiab kuv yawg kuj puav leej yog neeg Pas Kas Yos. Kuv txiv lawv muaj 3 kwv tij thiab ib tug muam. Kuv txiv ib tug kwv kuj tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj nyob hauv lub Koom Haum Xas Les Xias.

Kuv pib nkag mus kawm nyob hauv lub tsev npaj ua Leej Choj thaum kuv hnub nyug muaj 11 xyoos. Qhov kuv txiav txim siab mus kawm ua Leej Choj, kuj yog vim muaj cov neeg hauv zej zog thiab tej hlob qhia kuv. Tab sis thaum ntawd kuv tsuas pib kawm ntawv nyob hauv kuv lub zos xwb. Thaum kuv muaj 16 xyoo, mas kuv thiaj pib kawm cov txuj ua Leej Choj. Lub caij ntawd, kuv kawm ntawv txheej nrab 3 xyoos thiab kawm cov txuj ua Leej Choj 4 xyoos. Tom qab ntawd kuv kuj tau mus kawm txuj nyob Aus Thas Lias teb 4 xyoos ntau, ces mam rov los Thaib teb. Kuv kuj tau mus xyaum hauj lwm nyob Is Ntos Nes Xias teb ib ntus thiab. Hnub tim 12 lub 6 hli 2011, kuv tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj.

Tom qab txais lub Cim Tiag Tes tas, peb tus thawj coj tau kom kuv mus ua hauj lwm saib cov neeg thoj nam khiav pej kum teb tuaj rau Thaib teb, xws li cov neeg Mias Mas, cov neeg Khas Phus Chas, cov neeg Los Tsuas thiab cov neeg raug txim nyob hauv nkuaj. Kuv tau ua cov hauj lwm pab neeg thoj nam li no 5 xyoos, ces cov hlob ho muab kuv tshais chaw mus nyob rau hauv lub xeev Phetchabun. Tam sim no kuv saib lub tsev teev Ntuj nyob hauv nroog Phetchabun thiab ua tus thawj tswj ntawm Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj. Kuv kuj tau ua cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus rau Hmoob nyob hauv ntau lub zos thiab, xws li : lub zos Nav Qham, lub zos Fib Nav Xais, lub zos Npaj Maim, lub zos Thab Npawb thiab zaum puav nyob hauv zos Khej Me. Kev tshaj Ntuj Lus, yog ib lub zoo caij uas kuv tau paub cov Hmoob coob tuaj. Yog ib yam ua rau kuv tig cev tsis yeej pes tsawg, vim tias kuv tsis tau xav tias kuv yuav tau tuaj tshaj Ntuj Lus rau ib haiv neeg uas hais lus tsis yog kuv xeem lus. Tab sis kuv kuj zoo siab uas tau paub haiv neeg Hmoob thiab pib pom Hmoob tej txuj ci. Vim li ntawd, kuv thov Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig los pab kuv thiab kuv yuav maj mam xyaum kom nrog cov Hmoob sib haum xeeb. Nyob hauv kuv lub xeev kuj muaj Hmoob coob thiab, tab sis ze ntawm kuv lub zos tsis muaj Hmoob nyob li. Tab txawm kuv tsis tau npaj siab tias yuav tau tuaj tshaj Ntuj Lus rau Hmoob, tsis kav kuv ntseeg tias Tswv Ntuj twb xub npaj kuv lawm. Ib yam li Tswv Ntuj xub hu Txiv Plig Nyiaj Pov, ces nws thiaj tau pib nws tes dej num nyob hauv haiv neeg Hmoob. Txiv Plig Nyiaj Pov tau tsim ntau yam thiab khaws Hmoob cov txuj tseg nyob hauv cov phau ntawv. Txhua phau ntawv uas Txiv Plig Nyiaj Pov tsim tseg, mas yog ib yam muaj nqis heev nyob hauv peb txoj kev tshaj Ntuj Lus thiab hauv haiv neeg Hmoob. Lub caij kuv txais lub Cim Tiag Tes tas, kuv nyob hauv tuam ceeb Npaas Koj los sis nyob txawv teb chaws, kuv tau ntsib Hmoob tas mus li. Thaum kuv kawm txuj ua Leej Choj nyob hauv tuam ceeb Npaas Koj, kuv kuj muaj tug puav phooj ywg Hmoob. Thaum kuv mus txawv teb chaws, kuv kuj tau mus koom Hmoob lub tsiab peb caug thiab. Li ntawd, txhais tau tias yam uas kuv tsis tau npaj siab ua, Tswv Ntuj twb xub npaj tseg rau kuv lawm. Kuv thov ua Tswv Ntuj tsaug, vim Tswv Ntuj tau pub kuv koom ib txoj kev ntseeg nrog cov kwv tij Hmoob, thiab Tswv Ntuj lub txiaj ntsim kuj nyob hauv cov Hmoob mus li. Thov kom peb sawv daws nco ntsoov ua Ntuj tsaug thiab qhib siab txais Tswv Ntuj cov Lus mog !
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.