Apr
29/16
YUAV TAU COJ TSWV NTUJ TXOJ KEV HLUB RAU LUAG
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 29 April 2016 10:28

Apr 2, 2016 - Prayer vigil for Divine Mercy_25Kwv tij phooj ywg, hnub tim 2 lub 4 hlis xyoo 2016, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus hais tias : « Yus yim tau txais Tswv Ntuj txoj kev hlub ntau npaum li cas, mas yus yim yuav coj mus faib rau luag tej ntau npaum li ntawd. Vim tias Tswv Ntuj txoj kev hlub, tsis yog tseg cia rau yus tus kheej tib leeg khaws cia xwb. »

Tswv Ntuj txoj kev hlub, yuav ua rau kom yus pom Huab Tais Yes Xus lub ntsej muag nyob rau hauv cov neeg tsis muaj zog, nyob hauv cov neeg raug luag tej tso pov tseg, nyob hauv cov neeg uas ib zeej tsoom luag tej tsis yuav, cov neeg uas tab tom tws kev nyob rau hauv nws lub neej thiab tseem ntsib Huab Tais Yes Xus nyob rau hauv cov neeg seem uas luag tej tsis yuav.

Kwv tij, hnub tim 2 lub 4 hlis, yog ncaj rau hnub uas Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 tau tag sim neej txwm 11 xyoos. Vaj Qhia Faas Ntshis Kus thiaj tau hais ntxiv rau sawv daws li no :

Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev hlub, mas tseem thooj li lub hiav txwv uas loj dav heev. Tswv Ntuj txoj kev hlub mas loj tas nrho thiab tseem yuav loj ntxiv mus zuj zus yam tsis muaj hnub kawg. Ua li mas tej no thiaj yog ib yam uas ua rau yus xav tias yuav tshab txhais li cas es tib neeg ntiaj teb thiaj li yuav nkag siab.

Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev hlub, mas nkag los nyob ze ze yus thiab nws hais lus mos nyoos, ib yam li nws nkag los nrhiav yus yam hlub tshua yus, muaj lub siab xav thooj li yus, nplij yus thiab txawj zam txim pub rau yus.

Li ntawd, yog tias yus tau txais Tswv Ntuj txoj kev hlub ntau npaum li cas, mas yog yus raug hu los kom txawj muab Tswv Ntuj txoj kev hlub coj mus pub rau luag tej ntau npaum li ntawd. Tswv Ntuj txoj kev hlub, mas yus yuav tsis txhob muab khaws cia rau yus tus kheej ib leeg xwb thiab yus kuj tsis muaj peev xwm muab zais cia twj ywm tseg rau tus kheej.

Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev hlub, mas nws yog txoj kev hlub uas yuav ua rau yus lub siab kub lug. Nws yog yuav ua kom txoj kev hlub mus rau tom hauv ntej thiab kuj tseem nco ntsoov txog Huab Tais Yes Xus lub ntsej muag tas mus li.

Tswv Ntuj txoj kev hlub, tseem yuav ua rau kom yus txawj pom Huab Tais Yes Xus nyob rau hauv cov neeg txom nyem uas lawv tsis muaj zog, cov neeg rau tso pov tseg, cov neeg uas luag tej tsis xav yuav, cov neeg uas tws kev nyob rau hauv nws lub neej thiab tseem pom Huab Tais Yes Xus nyob rau hauv cov neeg seem uas ib zeej tsoom luag saib tias tsis muaj nqe dab tsi.

Apr 2, 2016 - Prayer vigil for Divine Mercy_21
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.