Apr
29/16
COV TAU ZOO TXHOB HNOV QAB COV TXOM NYEM
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 29 April 2016 10:21

Mar 27, 2016 - Easter Urbi et Orbi_26Kwv tij phooj ywg, hnub tim 27 lub 3 hlis xyoo 2016, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau ua thaj txi Ntuj los thov Huab Tais Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau lub nroog Los Mas thiab rau ntiaj teb neeg ntawm lub tshav puam  tuam tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb uas nyob Vas Tis Kaas. Kev foom hmoov zoo no mas ib xyoos twg tsuas ua tau li 2 zaug xwb, yam li yog lub caij ua hmoov hla thiab lub caij tos Huab Tais Yes Xus.

 

Kwv tij, ua li mas nyob rau hauv lub txoos teev Ntuj, Vaj Qhia thiaj thov kom sawv daws teev Ntuj twj ywm yam ntsiag ntsiag. Hos nyob li ntawm kev foom hmoov zoo rau tsoom pej xeem hauv lub nroog Los Mas thiab rau tas nrho tib neeg ntiaj teb, mas Vaj Qhia hais zoo li no :

Lub caij ua hmoov hla no mas thov kom Huab Tais Yes Xus tus uas sawv hauv qhov tuag rov los, pab nyob ze rau ntawm cov neeg uas raug xwv txheej los ntawm ib cov neeg phem muab tua tuag, kom xwv cov neeg tsim kev kub ntxhov uas nyob rau ntau ntau thaj tsam hauv lub qab ntuj no txhob ua tej yam phem li no ntxiv lawm, yam li lub caij no kiag mas nyob teb chaws Npes Zis, Tws Kis, Nais Cis Lias, Tsas, Kas Mes Lus thiab teb chaws Kus Dis Vuas, muaj ib cov neeg phem tsim kev kub ntxhov coob zuj zus tuaj.

Li ntawd, mas tsab ntawv xov xwm hnub ua hmoov hla uas yog Huab Tais Yes Xus sawv hauv qhov tuag rov los muaj txoj sia, nws thiaj yog ib tsab ntawv uas pab cawm tau tib neeg ntiaj teb sawv daws lub neej, yam li cov neeg uas tab tom nrhiav kev kom dim ntawm txoj kev raug luag tsim txom thiab raug kev kub ntxhov, kom xwv cov neeg tsiv teb raws chaw thiab khiav tsov khiav rog nrog rau cov me nyuam yaus huv tib si, uas ntsib txoj kev nyiaj tshaib yoos nqhis, ntsib kev txom nyem thiab ntsib kev tsis ncaj ncees, kom xwv sawv daws txhob raug tej yam xwv txheej li no ntxiv.

Qhov no, yog kev nqua hu rau ib tsoom neeg sawv daws uas noj qab pw sov, kom xwv txhob hnov qab cov neeg uas lawv raug xwv txheej nyob hauv lawv lub neej kiag li. Hos nyob li ntawm cov neeg uas tag kev cia siab thiab tsis muaj kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub neej, cov neeg laus uas niaj hnub khwv khwv ib leeg yam tsis muaj leej twg pab thiab cov tub ntxhais hluas uas thooj li tsis paub tias xyov yuav ua lub neej li cas mus lawm yav tom ntej. Txiv xav muab Huab Tais Yes Xus tus uas sawv hauv qhov tuag rov los ib cov lus tham qhia rau nej tias : « Saib maj, kuv ua txhua yam tshiab, leej twg nqhis mas kuv yuav muab dej rau nws haus. Yog ib cov dej muaj txoj sia uas kuv tsis xam nqi rau nws them. »

Thaum kawg no, thov kom Huab Tais Yes Xus cov lus uas cawm tib neeg txoj sia, pab peb txhua leej txhia tus, kom rov sawv kev mus dua ib zaug ntxiv yam muaj peev xwm loj, kom xwv qhov pom kev ua rau peb rov tig los nrog Huab Tais Tswv Ntuj thiab nrog ntiaj teb neeg sib raug zoo.

Mar 27, 2016 - Easter Urbi et Orbi_38
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.