Nov
20/14
Tseem Yaj
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Thursday, 20 November 2014 07:26

13/11/14

Nyob zoo cov kwv tij, kuv npe hu ua Tseem xeem Yaj kuv nyob lub teb chaws Vietnam, kuv tuaj rau Thaib teb no, kuv raug tub ceev xwm ntes kaw nyob rau hauv I.D.C. Suanphlu  Bangkok Thailand no.  Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej Koom Haum, kuv thov nej cov ua hlob cov ntawv Dab Neeg uas yog phau 3  thiab phau 4 yog nej cov ua tij laug muab tau no thov nej xa tuaj rau kuv tau kawm thiab, vim kuv nyob hauv nkuaj no tau ntau lub xyoo los mas nyuaj siab heev kawg nkaus li, tsi paub tias lub neej tom ntej no yuav zoo li cas, yog tias nej txais tau kuv tsab ntawv nod no, thov nej teb tuaj rau kuv tau paub thiab, kuv yog cov Hmoob uas nrog tus kwv Sung A Chinh nyob hauv nkuaj I.D.O.

Thov  Tswv Ntuj foom koob moov zoo rau nej txhua tus ua nyob hauv Koom Haum kom ntsib kev noj qab nyob zoo, thov muaj lus ua tsaug ntau. Kuv nyob  rau chav 5 kuv tug I.D.C. num ber 2440

 

Sau npe :  Tseem xeem Yaj

 

 

Teb Tseem Yaj.

 

13/11/14

Nyob zoo tus npawg  Tseem Yaj, zoo siab ntau uas koj sau ntawv tuaj cuag peb, peb kuj vam thiab cia siab tias Tswv Ntuj yuav pov hwm nej thiab foom koob hmoov pub rau nej kom nej ntsib kev noj qab nyob zoo. Nyob rau lub xyoo tshiab no, thov kom nej nyob kaj lug thiab tau txais kev zam txim ntawm cov tseem hwv, kom nej tau rov los cuag nej tsev neeg thiab nej tej me tub me nyuam sai.

Peb Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj tau txais koj tsab ntawv lawm. Tsab ntawv uas koj sau tauj no yog koj xav thov phau ntawv Dab Neeg  phau 3 thiab phau 4, tab sis, qhia rau koj tias, peb tsuas muaj Dab Neeg phau 1 txog phau peb 3 xwb, hos phau 4 ces peb tseem tsis tau npaj os, yog nej leej twg muaj tswv yim sau tau ntxiv thiab xav txhawb nqa peb Hmoob tej txuj no los ho sau ntawv tuaj nrog peb tham tau nawb, tseem tshuav ntau yam uas peb tseem muaj tsis tau txhij thiab. Peb tseem xav tias, peb yuav nrhiav kom txhij thiab xav khaws peb Hmoob tej txuj ci kom txhij kom txhua cia rau hauv peb lub Koom Haum Hmoob Zoo Tswv Zov Yaj no, rau peb tej xeeb zeej xeeb ntxwv yav tom ntej tau saib tau kawm. Hais txog ntawm phau ntawv Dab Neeg phau 3, ces txhob poob siab, cia peb mam li npaj tuaj rau nej os nawb, vim tsis ntev no, yuav muaj neeg tuaj saib nej cov phooj ywg sawv daws rau nram ko, peb mam li muab rau lawv nqa tuaj rau nej nawb.

Qhov kawg no, thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau koj thiab cov phooj ywg txhua leej txhua tus, kom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo rau lub xyoo tshiab no.

 

Sau Npe : Zoo Tswv Zov Yaj

 
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.